Công ty Gia Hào cùng tập đoàn IBM của Mỹ giải quyết tranh chấp tên miền IBM

8,968

Công ty Gia Hào cùng tập đoàn IBM của Mỹ giải quyết tranh chấp tên miền IBM

Công ty Gia Hào cùng tập đoàn IBM của Mỹ giải quyết tranh chấp tên miền IBM trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi

Nhận lời mời của Chánh Tranh Tra thuộc Bộ Khoa Học Công Nghệ đề nghị công ty Gia Hào tham gia cuộc họp giữa đại diện tập đoàn IBM và công ty Gia Hào tại văn phòng của Thanh tra thuộc Bộ Khoa Học và Công Nghệ vào ngày 4/8/2015 nhằm giải quyết tranh chấp về tên miền ibm.com.vn. Công ty Gia Hào sẽ hết lòng hợp tác và thông báo rõ Công ty Gia Hào cùng tập đoàn IBM của Mỹ giải quyết tranh chấp tên miền IBM trên tinh thần thiện chí cùng hợp tác và hai bên cùng có lợi theo khuôn khổ pháp luật

Công ty Gia Hào cùng tập đoàn IBM của Mỹ giải quyết tranh chấp tên miền IBM