Nguyễn Thị Sinh

0 943

Tôi rất hài lòng với sản phẩm bên công ty Gia Hào. Tôi đang sử dụng hệ thống 1 đầu ghi và 8 con camera bên công ty nay từ năm 2015 đến hệ thống vẫn chạy tốt bình thường, chất lượng hình ảnh ko hề giảm xuất.

Leave A Reply

Your email address will not be published.